Naturopatska načela

Edinstvenost naturopatije izhaja iz uporabe sedmih temeljnih načel, ki dopolnjujejo naturopatska filozofska nauka vitalizma in holizma. Šest izmed teh načel so leta 1986 naturopatski zdravniki v Severni Ameriki kodificirali na podlagi modrosti preteklosti in pregleda sodobnih naturopatskih konceptov, o katerih so pisali prvi naturopati in filozofi. Številne naturopatske šole po svetu v svoje poučevanje vključujejo sedmo načelo »dobro počutje«.

 

Pri tem načelu naturopat upošteva izbor tehnik zdravljenja, ki spoštujejo zakon narave ter hkrati podpirajo notranjo sposobnost telesa (življenjsko energijo), da se samo zdravi. Uporablja se diagnostične tehnike, ki niso invazivne, kadarkoli je to le mogoče.

Pojem vis medicatrix naturae pomeni sposobnost telesa, da se zdravi samo. Naturopat poskuša izkoristiti organizmu lastne naravne zdravilne energije, tako da uporablja terapije, ki so v harmoniji z naravo in v ravnovesju s potrebami stranke.

Ugotavljanje glavnega vzroka za bolezen in dejavnikov, ki vplivajo na poslabšanje bolezni, je ključen vidik naturopatske oskrbe. Del obiska pri naturopatu je namenjen preučevanju vrste dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in bolezen. Naturopat ne postavlja diagnoz.

To je holistični koncept, ki predvideva, da je celota večja kot vsota njenih delov. Vsak posameznik je edinstven s svojimi lastnimi specifičnimi nagnjenji in načinom manifestiranja porušenega ravnotežja in bolezni. Harmonično delovanje vseh vidikov posameznika, znotraj njega samega, z drugimi in okoljem, je bistveno za zdravje.

Naloga naturopata je stranko izobraževati o dejavnikih, ki vplivajo na zdravje in bolezen, ter spodbujati njegovo samoodgovornost za zdravje. Docere vključuje sodelovanje s stranko in drugimi zdravstvenimi strokovnjaki.

Promocija zdravja je opredeljena kot: “… proces, ki omogoča ljudem, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem in njegovimi odločilnimi dejavniki, in tako izboljšajo svoje zdravje.“

Pri dobrem počutju gre za vzpostavitev in vzdrževanje optimalnega zdravja in ravnovesja.